ค้นหาข้อมูลการหางานขอนแก่น

เครื่องมือที่มีความสำคัญสำหรับการหางานขอนแก่นเพื่อช่วยเติมเต็มช่องว่างการทำงานให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ทุกวันนี้จะเห็นได้ว่ามนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่เริ่มทำงานมากกว่าที่เดียว เนื่องด้วยเศรษฐกิจทุกวันนี้ทำให้คนทำงานต้องมีการปรับตัวมากยิ่งขึ้น การมีรายรับจากเงินเดือนเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่พอต่อค่าครองชีพที่มีมากขึ้นในปัจจุบัน ทำให้หลายคนเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส หันมาหางานเสริมเพิ่มเติมหลังเลิกงาน หรือทำเฉพาะเสาร์อาทิตย์กัน

ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีหลายบริษัทให้ความสำคัญกับงานพาร์ทไทม์ที่บุคคลเหล่านั้นจะเข้ามาช่วยเติมเต็มการทำงานของพวกเค้าในองค์กรได้ พร้อมกับช่วยขยายผลของธุรกิจให้มีมากยิ่งขึ้นด้วย แต่ก็ยังมีอีกหลายบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจนี้ ทำให้ธุรกิจของพวกเค้าต้องปิดตัวลง หรืออาจจะส่งผลต่อรายได้ผลกำไรที่มีเข้ามา ทำให้หลายธุรกิจต้องลดปริมาณพนักงานลง อาจจะมีการปลดพนักงานบางส่วนหรือขอลดเงินเดือน เพื่อที่พวกเค้าจะสามารถพยุงธุรกิจของพวกเค้าให้ดำเนินงานต่อไปได้

ยุคเศรษฐกิจมีผลต่อการหางานอย่างไร

  1. แรงงานเริ่มมุ่งสู่อาชีพอิสระ จากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ทำให้พนักงานประจำหลายคน เริ่มหาช่องทางหรืออาชีพเสริม เพราะมีความไม่แน่ใจในระบบการทำงานขององค์กรตนเอง และกลัวว่าจะมีความเสี่ยงในการปลดออกหรือถูกลดเงินเดือนเมื่อไหร่ก็ได้ ดังนั้นหลายคนจึงเริ่มหาอาชีพเสริม หรืออาชีพอิสระที่จะช่วยเติมเต็มช่องว่างทางด้านค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมของพวกเค้าเหล่านั้นได้

1.1 สนใจทำงานประจำลดลง เมื่อเกิดปัญหาต่างๆ ขึ้น ทำให้คนที่ทำงานประจำมีความท้อแท้สิ้นหวัง ทำงานไปเงินเดือนก็ไม่มีการปรับขึ้น แถมมีโอกาสจะถูกลดอีกต่างหาก ปัญหาเหล่านี้ทำให้มนุษย์เงินเดือนเริ่มมองไม่เห็นความแน่นอนในชีวิตการทำงานแล้ว ส่วนใหญ่จะเริ่มลาออกและผันตัวเองไปค้าขายหรือลงทุนทำอะไรสักอย่าง ที่ในแต่ละวันพวกเค้าสามารถหารายได้ ได้มากกว่านั่งทำงานประจำ

1.2 แนวความคิดเกี่ยวกับงานเปลี่ยนไป ที่เห็นเด่นชัดเลยน่าจะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ไม่ค่อยมีความสนใจในการทำงานประจำเท่าที่ควร พวกเค้ามีความเชื่อและความต้องการที่แตกต่างไปจากคนรุ่นเก่าๆ ที่คาดหวังจะฝากชีวิตไว้กับการทำงานประจำในองค์กรที่มีความมั่นคงสักแห่ง แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปโลกดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทในการทำงานแทน คนรุ่นใหม่มีความคาดหวังอยากจะทำอาชีพที่เป็นนายตนเอง ไม่ต้องทำงานทั้งวัน สามารถเลือกเวลาในการทำงานได้และที่สำคัญสามารถสร้างรายได้ให้กับพวกเค้ามากกว่า

  1. เลือกแรงงานที่เหมาะสมกับงานมากขึ้น และก็เช่นเดียวกันหลายองค์กรได้เล็งเห็นถึงปัญหาแรงงานรุ่นใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ในลักษณะที่ทำงานไม่ทน อยู่ไม่นานก็ลาออก ทำให้พวกเค้ามีระบบและวิธีการคัดเลือกพนักงานที่จะเข้ามาทำงานมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะตัดปัญหาคนที่ไม่มีความพร้อมรวมถึงคนที่ไม่มีความเหมาะสมกับงานและกับองค์กรออกไปด้วย แต่ถึงอย่างนั้นปัญหาเกี่ยวกับการลาออกของพนักงานและปัญหาการหาคน ก็ถือเป็นปัญหาที่ไม่จบสิ้นไม่ว่าจะผ่านมากกี่ปีก็ยังคงมีปัญหาอย่างนี้เช่นเคย

2.1 ฐานเงินเดือนที่ต่ำลง เนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่มีปัญหาในปัจจุบัน ทำให้หลายองค์กรต้องประสบปัญหากับการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายจากต้นทุนต่างๆ แต่ถึงอย่างนั้นพวกเค้าก็ยังคงต้องการกำลังคนที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาองค์กรด้วยเช่นกัน การลดต้นทุนในเรื่องของฐานเงินเดือนตั้งแต่ตอนสมัครงาน ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำได้ การตกลงเรื่องเงินเดือนตั้งแต่เริ่มเข้างานจะช่วยลดปัญหาความคาดหวังและการก้าวกระโดดของหน้าที่การงานได้

2.2 คนว่างงานเพิ่มมากขึ้น เมื่อมีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นคนตกงาน ว่างงานก็มีปริมาณที่มากขึ้นด้วย จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้ตามท้องถนนคนหางานเป็นจำนวนมาก แต่ยังดีที่ปัจจุบันมีช่องทางการสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ ช่วยให้พวกเค้าสามารถเข้าถึงตำแหน่งงานได้ง่ายขึ้น และที่สำคัญช่วยลดค่าใช้จ่ายหลายๆ อย่างลงไปด้วย เมื่อทำการเทียบกับสมัยก่อนที่ต้องเดินทางไปยื่นเอกสารการสมัครงานเอง ทั้งที่ไม่รู้ว่าใบสมัครงานของตนเองนั้นจะมีโอกาสได้รับคัดเลือกเรียกมาสัมภาษณ์งานเพิ่มหรือไม่

จุดเปลี่ยนที่มีผลกระทบต่อทั้งองค์กรและพนักงาน ทำให้พนักงานหลายคนมีมุมมองในการทำงานที่เปลี่ยนไป รวมถึงหลายองค์กรก็มีรูปแบบและหลักการคัดเลือกพนักงานที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยให้พวกเค้าสามารถคัดคนที่มีศักยภาพในการทำงานจริงๆ ปัญหาเหล่านี้ทำให้เกิดวิกฤตแรงงานล้นตลาด คนว่างเงินเพิ่มมากขึ้น